सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरु

सबै हेर्नकालागि यहाँ उल्लेखित लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

http://radioterhathum.com.np/Radio-Terhathum/uploads/news/3.%20Fact%20sheet%20final-MPT.pdf